Album

IBox karaoke

Bây giờ là 21.12.2012 bên Mỷ nè, tận thế chưa??? Cứ nhảy nhót cho đến khi the world ends nhaaa \mm/
Op-op-op-op oppa Gangnam style xD
Bóng ma qán kara >:}