Album

Lẩu Cá Kèo Bà Huyện 2

Giòn giòn ngon ngon :X
Thứ 7 bèo nhèo như con cá kèo :3
Dẫu biết hnay là rằm :3
Bèo nhèo như con cá kèo :))
Lẩu cá kèo giữa cơn mưa bay vèo vèo trông thật bèo nhèo :)))
Cá kèo hotpot nhân dịp con bác tài đạt Bé Phẻ Bé Ngoan cấp quận <3
Trời mưa ăn lẩu xD
Ngonnn :X