Album

Phố Lồng Đèn

G È =)) Walking Around Hello World Lantern That's Me Faces Of EyeEm
Lanterns Lanterntown
Đông vãi lồn...g đèn :-<
Hình như có gì đó không đúng trong bức hình này!!! Tui chụp cái lồn...g đèn mà :O
Lần đầu trong đời em đi PHỐ LỒNG ĐÈN xD bồi hồi, xúc động qááá!!!
end of photo grid