Album

KFC Phu My Hung

Hnay là ngày cuối bán 6 miếng gà với giá 99k, khônggg! Lời tiên tri đã thành sự thật :(((
Gym xong là dầu mỡ :-S