Album

Thai Express (Crescent)

Buổi trưa cuối tuần với món Pad Thai trá hình [-( Gì mà dai dữ thần, dai như cao su ahhh!
Ăn trưa thôiii... Bệnh rồi mệt qá :(