Album

Mango @ Crescent Mall

Cô ấy rất thích lấp lánh và màu đỏ :-< -nhật ký mua sắm đầu năm-