Album

โรงพยาบาลลำพูน (Lamphun Hospital)

ยังไม่ทันได้บริจาคเลือด ถูกสงสัยว่าติดเชื้อชะงั้น ( ไม่นอนน่ะ ) :(
Coffee Break Coffee ☕ Coffee Drinks
Storm Rain Season  Depression
Risk Menagement ^^*
OMG ! .... แล้วจะเป็นไงเนี้ย. ตรวจกี่โมง กำมากๆ
ประวัติการรักษาหายชะงั้น. เง้อ.