Album

Joardumissarn

Teamet samlat inför säsongen -mood manager Joar. K äringön G öteborg Joardumissarn åtmengladförhannan.