Album

MorgonTV

Alltså det hänger ihop så här: i varje person bor en projektledare och en indian. Livet är fullt av mening men på samma gång fullständigt meningslöst, är ni med? MorgonTV