Album

NPT

امنیت اسرائیل تأمین نخواهد شد چه توافق هسته‌اى بشود و چه نشود. Khamenei_ir Israel War Irantalks Nuclear Iran Persian Peace Khamenei Imam_khamenei مذاکرات ایرانی Iranian اسرائیل فتنه NPT هسته_ای خامنئي لوزان تفاهم قطعنامه
Highway NPT Yangon Aungmyohan Country Road
. . . جشن شادی زودهنگام یا پارتی سیاسی . . . بالاخره بعد از روزها مذاکره فشرده و خبرسازی های مختلف پیرامون آن ، امروز خبر توافق از رسانه های مختلف منتشر شد و گرچه هنوز کم و کیف توافق یا پیش نویس توافق مشخص نیست اما صدای پایکوبی عده ای از همان لحظات نخست شنیده می شود حال این سوال مطرح می شود که آیا این دوستان از کم و کیف نتایج باخبرند و بقیه جهان بی خبر یا صرفا شادی کردن را دوست دارند ؟ طبعا این شادی بیش از آگاهی یافتن از محتوای توافق صرفا یک حرکت غیرمنطقی و احساسی و یا هدایت شده از سوی گروه های تندرو سیاسی است ، پس بهتر است تا پیش از جشن و سرور منتظر روشن شدن متن توافق باشیم و بازیچه گروه های سیاسی سودجو نشویم . مطمئنا همه ما دوستدار کشور و ملت خود هستیم از هر آنچه به نفع ما مردم و کشورمان باشد حمایت کرده و خلاف آن را محکوم می کنیم . پی نوشت : کسانی که از روزها پیش پوسترهایی با مضمون پیروزی در توافق را آماده کرده اند مطمئنا با رسانه و تبلیغات خود بزرگترین شکست را هم می توانند بزرگترین پیروزی جلوه دهند ، پس هوشیار باشیم . مذاکرات_وین توافق_هسته_ای توافق_وین Nuclear NPT Irantalks Vienna Iran
Colour Photography Merry Go Round Fleamarket NPT ❤