Album

Just comfort yourself and have fun girl :)

Phận đàn bà bạc lắm ng ơi. Bận tâm chi chn thị phi người đời. Sống vui vẻ cho mình, tự do và kiêu hãnh thôi!!! Make Joy Color Hippie Just Comfort Yourself And Have Fun Girl :)