Album

Warung Daweung Moko

enjoying the early morning view of Bandung
narsis dikit :p City Lights Bandung Night View
Morning Sunrise Sky
Morning Sunrise Sky Silhouette