Album

Chùa Bái Đính

Travel Outdoors Beauty In Nature BaiDinh Pagoda High Sky Viet Nam
Chùa Bái Đính Landscape
Winter High Angle View Landscape Sky Beauty In Nature Cold Temperature Fog Built Structure Nature High BaiDinh Weather Viet Nam Temple
On the Street . Feeling alone The Street Photographer - 2016 EyeEm Awards
Pagoda 👓🏞 Architecture Building Exterior Day
Dạo này càng lạnh thì càng hay tợp kem. Sắp không thở được nữa rồi.
Bd First Eyeem Photo
BĐ