Album

Silverlake Vinyard Pattaya

อยากจะจับมือกับเธอ จับมือให้เธอแน่ใจ อยากที่จะยืนกับเธอต่อไป และพบสิ่งใหม่ดีดี ขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ ขอมองตาหน่อย ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ ขอใจเธอหน่อย ไว้คอยเป็นแรงผลักดัน ฝันอันยิ่งใหญ่ หากมีหัวใจของเธอ ก็สุขเกินพอ