Album

Chatime @ Vincom Center B

Mango tea chatime là ngon nhất ?✌
Giải khát cho bớt LOI NHOI :v