กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

Album