Album

ลาดพร้าว83

Who are you today?/ Will you be the sun or pouring rain? /Who are you tomorrow?/ Will you make me smile or just bring me sorrow?
ลูกหมี แมวโง่!!???
Cat - ดื้อไม่ยอมนอน ไอ้อ้วนของแม่?
ชีวิตยังมีอีกยาวไกล แค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย สู้ๆ!!✌??
นอนค่ะนอน!! ???
เหงาเว้ยเห้ย!! ??
สมาชิกใหม่ของห้องเรา ^_^