Album

โชคชัย 4 ซอย 20

ไม่อยากจะขอ ให้เวลานี้เป็นของเรา ไม่อยากจะถาม ว่าเราจะเหมือนเดิมได้มั้ย แค่อยากจะรู้ ที่ผ่านมานั้น ฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ
flower at my home.
blue sky