Album

Walton, Kentucky

Black & white
going through old pics