Album

พระราม 6

มุมเดิม ณ จุดๆนี้ คือมาสูงคักแถะ พระราม 6 Thailand Bankok
ฝนตกทางนี้ หนาวถึงคนทางโน้นหรือเปล่า... ทิปโก้ พระราม 6 มุมเดิม Thailand