Album

The Next I

เวลาล้างรถด้วยตัวเองเสร็จ แล้วฝนตก ช่างเป็นอะไรที่แสนเจ็บปวดนะ!!
ความรักของฉันกับเธอจบลงแล้ว 3y.1m.3d. มันเป็นอะไรที่แย่มาก ?