Album

Chung On Estate 頌安邨

愛你的那一個,傷你的那一個,誰才是你心中的伯樂!
曾經,去過那個地方!
突破自己!
Hong Kong.Ma On Shan
冇錯!我就係扮緊花