Album

Felda Sungai Tengi, Bukit Tagar

View dari puncak Bukit Tunggal
Luas mata memandang...