Album

Dalupang St., Central Signal Village, Taguig City

Bubbly Zian
Zian sa tag-lamig