Album

TOILET DOG STUDIO

ร้องนำวงเรา พึ่งกลับจากยันฮี ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป ฮ่าา
R E C O R D N E W T O I L E T D O G S O O N
Girlfriend.
ดอกไม้สวยงามและมีค่าเสมอ แม้จะเป็นดอกไม้ริมทาง มิฉนั้นเราคงไม่เก็บเค้าขึ้นมา HIPPOTOILET SAID