Album

ก๋วยเตี๋ยวลีลา (Leela Noodle)

ขออีกสักที่เชียงใหม่ ถนนช้างเผือก ก่อนกลับเมืองหลวง ร้านดี โปร่งสบาย เย็นสบาย อาหารอร่อย ราคาพื้นๆ
ขออีกสักที่เชียงใหม่ ถนนช้างเผือก ก่อนกลับเมืองหลวง ร้านดี โปร่งสบาย เย็นสบาย อาหารอร่อย ราคาพื้นๆ
Salad
Noodles