Album

たこやき座

Takoyaki restaurant.Nanba area,Osaka city. Japanese Food Japanese Culture Osaka,Japan
Kanpai!!!