Album

Ngã Tư Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị

Một mình giữa căn phòng :)