تو رفتي و امّا دادي يادم و مثل تو باشم من با آدما سخته بد شدن ولي من عوض شدم تو دروغ گفتي و من بلد شدم پ.ن. لعنت به اين آهنگ

Album

This album is empty. Be the first to add a photo!