Album

บางครั้ง คุณก็ค้นพบตัวเอง หลงทางอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่บางครั้งที่ที่คุณหลงทางอยู่นั้น คุณก็ได้ค้นพบตัวเองเช่นกัน

บางครั้ง คุณก็ค้นพบตัวเอง หลงทางอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่บางครั้งที่ที่คุณหลงทางอยู่นั้น คุณก็ได้ค้นพบตัวเองเช่นกัน