Album

三菱一号館美術館 (MITSUBISHI ICHIGOKAN MUSEUM, TOKYO)