Album

วัดช้างล้อม

อานิสงส์แสงเทียนผู้เพียรสร้าง เกิดปัญญาส่องสว่างแผ่ไพศาล. ทำกิจใดก้าวหน้ายั่งยืนนาน เปรียบแสงเทียนงามตระการส่องชีวี (ผศ.สุรีย์ ไวยกุฬา ประพันธ์) ี วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย
วัดช้างล้อม