Album

ɪ ωɑƞƗ тo вɛ tʜє ƒaɳ†asყ ʏou goт oɴ ʏouя ϻɪɴԀ . ♡