Album

Lake Michigan, Chicago, IL

NEM Black&white