Album

Bàn làm việc

with Thanh Chuong at his residence
Working