Album

Cafe Bệt

Cà phê bệt EyeEm Best Shots Saigon Vscocam Coffee
Coffee me...walking around...short n my Tom... Streetphotography Saigon Walking Around Enjoying Life
Fruit Yellow No People Outdoors
Hú hú (con nhà người ta!)
Xách balô lên và đi tiếp thôi.. >v<
Enjoying Life Coffee Relaxing
Hi! That's Me ❤
紅教堂
tắm nắng chều ?
Coffee
Thứ 7.!!!!!! Landscape Streetphotography
Cafe bệt!!! Trước khi shooting show Khai trương đầu năm.. :3
Stand Out From The Crowd myself .....
Yeah ?(chó của con nhà người ta!)
Cafe bàn cv...ra mới bík là bị cancel..T^T
Mấy chục năm nay gòy mới lại ra đây ngồi ...^^
Bệtting
Thằng xanh lè & con vàng khè ngồi treo mỏ đợi con đỏ lét... =. ='
Sài Gòn xưa...nay đâu??? First Eyeem Photo
Lâu lắm lun gòu..lại ra đây cafe sáng...=]]]
Coffee
Lần đầu đi Bệt :)