Album

My house

ℰ۷ɛяყ sɬօяϻ яµŋs, яµŋ օµɬɬɑ яɑⅈŋ. ℐµsɬ ℓⅈƙɛ ℰ۷ɛяყ ԁɑяƙ ŋⅈցჩɬ, ɬµяŋs ⅈŋɬօ ԁɑყ. ℰ۷ɛяყ ჩɛɑяɬ ɑʗჩɛ, ωⅈℓℓ ʄɑԁɛ ɑωɑყ. ʝµsɬ ℓⅈƙɛ ɛ۷ɛяყ sɬօяϻ яµŋs, яµŋs օµɬɬɑ яɑⅈŋ.....