Album

Lcdvf

My Sony #NEX5N got hooked up yesterday. #LCDVF #VCLECU1 Nex5n Vclecu1 Lcdvf