Album

Daily Look

Have A Nice Day♥ Daily Look Mirrorselfie Hello World HelloEyeEm Spring2015 Llego La Primavera Alegria♥♥♥ Vivalavida
Going To School Morning Stopping Time Street Photography Daily Look
Daily Look
Hi! Daily Look Fashion That's Me
Hey guys!😄Did you know who took this picture for me?Guess it... Taking Photos Chinese Girl Chinese New Year Is Coming Soon Feeling Excited Daily Look Fashionlook Tall Girl Long Time No See Miss You All💕
Daily Look Daily
Daily Look
Daily Look Mensfashion Fashion Korea
Blackandwhite OpenEdit Daily Daily Look Fashion Coat
Daily Daily Look Fashion Korea ??? First Eyeem Photo
뛰어보자 폴짝 Pink Daily Look
Street Daily Look Street Photography Stopping Time Morning Going To School The Places I've Been Today
Một trong những đám cháy do đốt rác từ những người dân vô ý thức mà tôi chưa bao giờ thấy mặt. Đây là vị trí kênh 19/5 ngay Celadon City mà cứ cả tối lẫn sáng đều có thể bắt gặp những đốm lửa như thế này từ lớn đến bé. Và đây chỉ là ngọn lửa bé tí so với những đốm cao như con người mà tôi từng thấy qua. Có bữa còn thấy trơ trọi vài thanh sắt đen nhẻm trong khi trước đó nó là nơi để 2 thùng rác lớn. Hình ảnh rác cháy thật sự đáng sợ, đã vậy sau khi cháy còn có chất lỏng đen ngòm như dung nham chảy ra mặt đường và dính luôn ở đấy. Chỉ có thể nói rằng: " Kinh khủng." Daily Look Fire Rubbish Street Photography Pollution In My World The Environmentalist – 2014 EyeEm Awards
That's Me Daily Look Hi! Taking Photos
앞으로 앞으로 Zara Oneway Daily Look
Mensfashion Fashion Daily Look
Hello World Summer Fashion Daily Look OpenEdit
SAINTJAMES Bensimon Clarevivier Daily Look
Street Fashion Daily Look Selfie ✌