Album

温暖和对方怀抱的抱抱是一样的,只有他足以打破我的心

Nhiệt độ và cái ôm chặt từ vòng tay từ ai cũng như nhau, nhưng chỉ có anh là đủ làm tim em tan vỡ( 温暖和对方怀抱的抱抱是一样的,只有他足以打破我的心)温暖和对方怀抱的抱抱是一样的,只有他足以打破我的心 Nightmarket Huge!! Warm Evening