Album

Waiting for someone 🐶👎💞

ฝนตกรถติด ชีวิตดีย์ดี กลับมาไวๆคนไกลคิดถึง ภาพความทรงจำ ครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันเคยอยู่ในนั้น ชีวิตไม่หยุดอยู่แค่นี้ 📷👑❤💕👐 We Are All Still Alone 👧 On A Rainy Day ☔🌂 Waiting For Someone 🐶👎💞 being close is like being far away .😂(😥)📷❤💕💕💕