Album

Okumi

YUKATA YUKATA Obi Okumi Furï Yasaka Shrine Yasaka-jinja Shrine Japanese  Temple Kimono Japanese Girls The Street Photographer - 2017 EyeEm Awards