Album

Bối cảnh phim: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Sea Nature Day Outdoors Water Beach Beauty In Nature Sky No People Blue Phú Yên, Việt Nam