Album

Những giây phút ngắn ngủi cùng nhau

Tự nhiên nghĩ vu vơ rồi buồn. Lạ thường. Chưa đến lúc mà sao cứ khó chịu trong lòng. Sẽ đến Lúc Phải Xa Những Giây Phút Ngắn Ngủi Cùng Nhau Cố Len Bạn Nhé