Album

64 days

Those years. Bây giờ là those years. Cái cảm xúc vẫn như ban đầu với bài hát này, dai dẳng và...khó tả. You Are The Apple Of My Eyes CAU 64 Days Cố Lên