Album

Còn 64 ngày ...

Người thành công khiến mọi thứ xảy ra. Kẻ thất bại để mọi thứ xảy ra. Không ngừng cố gắng Nghĩ Về Ngày Mai Phaiyết tâm] Còn 64 Ngày ...