Album

胡志明

26.03.2017 post để nhớ :))) Outdoors Corrugated Triển Triển Và Đồng Bọn 西贡 Freshness 胡志明 Togetherness Saigonese Happiness Chocolate Childhood Friendship 加油清泉 很可爱 Vietnamese Eyeglasses  Lifestyles Smiling Professional Swag Young And Beautiful Young
Viện bảo tàng đón chúng tôi bằng một bầu trời âm u ám :))) 加油清泉 Teenage Girls Young And Beautiful Vietnamese Saigonese Happiness Freshness Triển Young Outfit Childhood Triển Và Đồng Bọn 很可爱 Smiling 胡志明 西贡 Lifestyles Student Friendship Togetherness Outfitoftheday
Two People Teenage Girls Togetherness Smiling Outdoors Outfitoftheday Outfit Freshness Vietnamese Triển Happiness Friendship Young 加油清泉 Saigonese Childhood Triển Và Đồng Bọn Young And Beautiful 胡志明 西贡 Eyeglasses  Lifestyles 很可爱
Sương đã ngủ... Outdoors ınstagram Vietnamese Lifestyles Triển Childhood Young And Beautiful Freshness Saigonese MY INSTAGRAM 加油清泉 西贡 胡志明 Night Midnight
今天一个人都没有跟我去玩, 去前后西贡 Night Travel Destinations Cityscape Friendship 加油清泉 Childhood 很可爱 Happiness Hate My Life  Vietnamese Triển Và Đồng Bọn Lifestyles Outdoors Freshness Togetherness Saigonese 西贡 胡志明 Bitexco
Gia đình là số 1 phần 3 buồn quá!! 胡志明 西贡 Saigonese Freshness Togetherness Lifestyles Vietnamese 很可爱 加油清泉 Childhood Friendship
Night 加油清泉 Vietnamese Togetherness Saigonese Childhood 很可爱 Lifestyles Freshness 胡志明 西贡 Friendship Triển Và Đồng Bọn Happiness Triển Smiling Canon
Chả biết là chụp theo cái style mẹ gì nữa 😒😒 胡志明 Togetherness Saigonese Childhood Happiness Triển Và Đồng Bọn 西贡 Chocolate Vietnamese 加油清泉 Lifestyles Friendship Triển 很可爱 Smiling Freshness Eyeglasses  Night
MY INSTAGRAM 西贡 胡志明 加油清泉 Saigonese Freshness Young And Beautiful Childhood Triển Lifestyles Vietnamese ınstagram
Có đc tấm chụp chung vs Alice rồi nè :)) Two People Togetherness Eyeglasses  Outdoors 很可爱 Lifestyles Young And Beautiful 胡志明 西贡 Corrugated Saigonese Triển Và Đồng Bọn 加油清泉 Young Swag Childhood Happiness Friendship Vietnamese Triển Freshness Outfit Outfitoftheday
Lộn concept 😳😳 Sitting Two People Teenager Togetherness Red Friendship Student Lifestyles 西贡 胡志明 Smiling 很可爱 Triển Và Đồng Bọn 加油清泉 Childhood Young Triển Outfit Freshness Happiness Saigonese Vietnamese Young And Beautiful Teenage Girls Swag
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Cũng phải cười... Bởi vì chỉ khi cười, mới đỡ xấu hơn 1 chút 😓😓 Lifestyles 很可爱 Young And Beautiful 胡志明 西贡 Saigonese 加油清泉 Triển Và Đồng Bọn Happiness Young Eyeglasses  Childhood Friendship Vietnamese Triển Freshness