Album

ผู้ซื่อสัตย์อย่างเธอ

ไม่เคยเสียดายความรู้สึก....ที่ได้รักเธอ เพราะสิ่งที่เธอให้ฉันมันมาก...จนฉันสัมผัสได้ทุกอย่างจากหัวใจ ผู้ซื่อสัตย์อย่างเธอ