Album

Nhoanhquanhieu

"Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn, đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Chưa chắc con người thực sự của họ giống như vẻ bề ngoài bạn nhìn thấy. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui." Nhungngaygiaptet Nhoanhquanhieu VT-PT 28tet