Album

Vuivl

Kiểu như sáng upload ảnh đi Vũng Tàu kiểu throwback. Là tầm 2 tiếng sau tới đấy liền :)) Cùng một thằng bạn. Unexpected Vuivl